Schaduw op je zonnepanelen? Leer meer over bypassdiodes in zonnepanelen

Schaduw op je zonnepanelen? Leer meer over bypassdiodes in zonnepanelen

Schaduw op je zonnepanelen? Een zonnepaneel beschikt zelf over schaduw beperkende maatregelen! Lees hieronder meer over “Bypassdiodes”.

Zonnepanelen zijn opgebouwd uit zonnecellen. Deze zonnecellen worden soms blootgesteld aan gedeeltelijke schaduw van bomen, gebouwen of vuil. Als een deel van een paneel in de schaduw ligt, kan dit de stroom door de hele string (serie) van zonnepanelen verminderen, omdat zonnecellen in serie zijn verbonden en de stroom door alle cellen gelijk moet zijn.

Bypassdioden zijn elektrische componenten die parallel zijn aangesloten op groepen zonnecellen binnen een paneel. Ze bieden een alternatieve stroomroute als een deel van het paneel in de schaduw ligt of defect is. Zonnepanelen hebben vaak 3 bypassdioden. Dus eigenlijk verdeeld een zonnepaneel zichzelf in 3 losstaande delen van zonnecellen.

Onder normale omstandigheden (zonder schaduw) zijn de bypassdioden niet actief en laten ze de stroom gewoon door de zonnecellen stromen. Wanneer een zonnecel in de schaduw ligt, neemt de spanning van die cel af. Als de spanning onder een bepaald niveau daalt, wordt de bypassdiode geactiveerd en laat deze de stroom om de beschaduwde cellen heen stromen. Dit voorkomt dat de hele string van zonnepanelen in prestatie afneemt.

Dit is zichtbaar in bijgevoegde afbeelding. Normaliter gaat de stroom langs route 1 via de stippellijntjes door het zonnepaneel heen. Als er deelschaduw is op bypassdiode A dan zal het paneel de stroom omleiden via pijl 2 en dus de cellen van bypassdiode A overslaan. Zo blijven bypassdiode B en C waar geen schaduw is toch maximaal stroom leveren.

Veel mensen weten vaak wel iets over optimizers of micro-omvormers, het mooie is dat een zonnepaneel zelf dus ook al gedeeltelijk in staat is om de effecten van deelschaduw fors te verminderen! Bijkomend voordeel is dat hier geen extra hardware componenten voor nodig zijn.

Meer recent nieuws

3 juli 2024

Direct contact?

0228 75 64 47

Vraag een offerte of adviesgesprek aan